Zákonná lhůta

Obchodní podmínky

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší kamenné prodejně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na nadresu

Chocerady 332
257 24
Chocerady

Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

O odeslání zboží nás informujte na j.lightburn@seznam.cz nebo kontaktním formulářem

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte originál dokladu, prokazujícího váš nákup.

Vrácení parfému v praxi

Specializujeme se na prodej parfémů, a proto vám popíšeme, co lze očekávat při vrácení parfému ve 14ti denní lhůtě od nákupu.

 • vrácení parfému ve stejném stavu v jakém jste ho nakoupili – v tomto případě vám vrátíme celou částku, jakou jste za parfém zaplatili
 • vrácení parfému již rozbaleného -  parfém jste rozbalili a ať už jste ho použili nebo ne, můžete nám ho samozřejmě do 14ti dnů vrátit. Zákon nám umožňuje zákazníkovy snížit vrácenou částku o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. To u použitého parfému není možné. Proto vám dle opotřebení a spotřebovaní parfému nabídneme nižší cenu než, za kterou jste ho koupili.

Tím jsme nuceni vám vrátit částku, která odpovídá prodejní ceně již použitého parfému. Tato částka bude posuzována individuálně.

Děkujeme za pochopení.

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Ma+Ja právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít MA+JA s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.)

Chápeme, že výše uvedené může působit nelogicky, ale jedná se o výňatky ze zákona, zákon přikazuje, ale ne vždy řeší, zda je to možné...

Každý případ odstoupení od smlouvy, je proto řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě písemně, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na j.lightburn@seznam.cz nebo kontaktním formulářem

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Dodatek o zákonné možnosti vrácení zboží do 14ti dnů nabývá účinnosti dne 1.červen 2012