Záruční podmínky

Obchodní podmínky

Ze zákona máte nárok na 2letou záruční lhůtu. Pozor jen, že při nákupu na IČ, mohou platit odlišné podmínky.

Parfémy mají dlouhou životnost. Tato životnost je platná za podmínky, pokud je parfém v chladu a temnu. Přímé světlo, ať už od vnitřních či venkovních svítidel nebo slunce parfému škodí.

Hodí se vědět

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit

Záruční list

  • Spolu se zbožím vám bude doručena faktura, která vám bude zaslána na e-mail po doručení zboží a je náhradou za záruční list

Prodloužená záruka

Pokud jsou parfémy uchovány v chladu a temnu vydrží mnohem déle, než je uvedena doba spotřeby na obalu parfému.

Záruční podmínky nabývají účinnosti dne 1.červen 2012